Den store sal pyntet op til fest – bordene (Bordmål 283 cm  x 75 cm) kan stå på mange forskellige måder, så der er plads til både siddende spisning og dans.

Sommer fest

 - med åbent til lille sal

Høstfest med dans