Alrø Borger- og Idrætsforening

Formål


Alrø Borger- & Idrætsforening er, som navnet antyder, en sammenlægning af tidligere tiders Borgerforening og Idrætsforening i traditionel forstand, og varetager derfor en lang række interesser og aktiviteter. Størstedelen af øens beboere er medlem af foreningen.

Foreningen også omdrejningspunktet for en stor del af de faste sociale aktiviteter på øen.

På idrætssiden sørger foreningen for en bred vifte af idrætslige aktiviteter, og er der ønske om nye aktiviteter, er der grundet foreningens beskedne størrelse ikke så langt fra ord til handling, dog med de begrænsninger en lille forenings økonomi sætter.


Bestyrelse


Formand –Annette Liboriussen
(Alrøvej 342, 8300 Odder, 8655 2425, annette@liboriussen.com)


Kasserer – Bente Midtgaard Rasmussen
(Alrøvej 374, 8300 Odder, 8655 2142, degnsminde@mail.dk)


Kirsten Hansen

Grønvej 2B, 8300 Odder


Claus Midtgaard Rasmussen

Alrøvej 360, 8300 Odder


Jesper Ladegaard Fogh

Alrøvej 395, 8300 Odder


Helena Hansen

Alrøvej 330, 8300 Odder


Suppleanter:


Tine Mynster

Alrøvej 359, 8300 Odder

Aktiviteter


På idrætsprogrammet er bl.a. petanque, kajakroning og sommeraktiviteter for børn og voksne. Hvis der er interesse for andre aktiviteter, så sætter vi dem i gang – her er ikke så langt fra ord til handling…

Af faste sociale arrangementer kan bl.a. nævnes standerhejsning, sommerfest, høstfest, juletræsfest, fastelavnsfest og Skt. Hans Bål, men udbuddet af arrangementer tilpasses løbende borgernes ønsker.