Alrø

- øen midt i fjordenVelkommen til Alrø - midt i fjorden.

Alrø er af en landets fladeste øer med det højeste punkt kun 14 meter over havets overflade. Meget store dele af øen ligger betydeligt lavere, og derfor sker det, at øen, når de rette betingelser for tidevand og vindretning er til stede, bliver delt i to dele. 


På denne side kan du se læse mere om vores skønne grønne ø i Horsens fjord.
Alrø er i øvrigt udpeget som EU-habitatområde, EU-fuglebeskyttelses-område og Ramsarområde. Det betyder, at planter, dyr og naturtyper i stort omfang er beskyttede. Endvidere er der forbud mod jagt i en del af havet omkring den sydøstlige ende af øen, hvor der også er forbud mod færdsel på småøerne kaldet Alrø Poller, eller bare Pollerne, en del af året.


Alrø er et sandt eldorado for fugle af enhver art. Det lave vand og store beskyttede områder giver optimale betingelser for fuglelivet, og det vil være alt for omfattende, at nævne alle de arter, man har chancen for at opleve på tæt hold.